Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding kan aan te raden zijn voor verscheidene thema’s.

De beweegredenen om naar een consultatie te komen zijn vaak zeer verschillend en voor iedereen anders. Elke klacht/problematiek wordt dan ook bekeken vanuit ieders unieke persoon en vanuit ieders eigen leefomgeving.

Meer informatie

Psychologisch advies

  • Twijfel je of een psycholoog jou kan helpen bij je problemen?
  • Heb je vragen over wat psychologische begeleiding inhoudt?
  • Heb je reeds een zicht op jouw moeilijkheden maar is het onduidelijk op welke manier je hierbij geholpen kan worden?

Dan kan ik samen met jou op zoek gaan naar welke behandeling het best bij jou past.

Meer informatie

Klinische psychodiagnostiek

Om inzicht te krijgen in jouw problematiek kan het nodig zijn om aan verder onderzoek te doen zodanig dat de begeleiding beter afgestemd kan worden op jouw behoeften, mogelijkheden en noden.

Meer informatie