Om inzicht te krijgen in jouw moeilijkheden kan het nodig zijn om aan verder onderzoek te doen zodat de begeleiding beter afgestemd kan worden op jouw behoeften, mogelijkheden en noden. Ik ben ervan overtuigd dat deze persoonsgerichte aanpak het best werkt voor het gewenste resultaat te bereiken.

De doelstelling van psychologisch onderzoek is voornamelijk duidelijkheid verwerven in mogelijke oorzaken van jouw moeilijkheden, zodanig dat deze vertaald kunnen worden naar meer concrete doelstellingen binnen de verdere begeleiding.

Mogelijke onderzoeken zijn:

  • depressietest
  • meting copingstrategie
  • meting mentale veerkracht
  • screening psychopathologie
  • meting sociale vaardigheden
  • burn-out onderzoek
  • ….

Maak een afspraak