Stefanie De Coninck - Klinisch psycholoog

Ik ben Stefanie De Coninck, geboren in 1990.

Als erkend klinisch psycholoog ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van je psychische klachten en de gevolgen die deze met zich mee kunnen brengen. Daarnaast verdiep ik mij via een postgraduaat ook in de relatie- gezins- en systeempsychotherapie.

Ik studeerde af als klinisch psycholoog (licentiaat/master) aan de KU Leuven en werk in 3 praktijken. Allereerst werk ik in psychologenpraktijk ‘Balanza’ te Willebroek (www.balanza.be), daarnaast werk ik ook in de dokterspraktijk ‘Groepspraktijk Tremelo’ te Tremelo (www.groepspraktijktremelo.be) en tot slot werk ik ook in mijn privépraktijk te Bonheiden.

Vooraleer ik als zelfstandige startte deed ik reeds ervaring op als klinisch psychologe in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. In het psychiatrisch ziekenhuis te Duffel werkte ik zowel therapeutisch als psychodiagnostisch. Ook deed ik ervaring op als klinisch psychologe en relatie-en gezinstherapeut in de groepspraktijk ‘het appèl’ te Mechelen (www.hetappel.be)

Daarnaast zet ik mij ook op regelmatige basis in als vrijwilligster. Zo deed ik o.a. ervaring op in Afrika (Kenia) waar ik kinderen begeleidde in crisissituaties en hen bijstond waar nodig.

Daarbij aansluitend doe ik aan permanente bijscholing via kortdurende opleidingen en studiedagen over diverse thema’s.

Lidmaatschappen: