Individueel, met uw partner of met het gezin:

 1. Individuele psychologische begeleiding
 2. Relatie- en gezinsbegeleiding/therapie

 

1. Individuele psychologische begeleiding

Dit kan aan te raden zijn voor verscheidene thema’s. De beweegredenen om naar een consultatie te komen zijn vaak zeer verschillend en voor iedereen anders. Elke klacht/moeilijkheid wordt dan ook bekeken vanuit ieders unieke persoon en vanuit ieders eigen leefomgeving.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
 • Relatiebreuk verwerken
 • Verlatingsangst
 • Bindingsangt
 • Keuzemoeilijkheden
 • Stressklachten (burn-out, spanning, …)
 • Traumaverwerking
 • Neerslachtigheid/Depressie
 • Niet goed in je vel zitten
 • Onrust
 • Onzekerheid
 • Angstgevoelens
 • Verslaving
 • Psychose
 • Levensvragen/ “Vastlopen”
 • Nachtmerries
 • Je zorgen maken

Maak een afspraak

 

2. Relatie- en gezinsbegeleiding/therapie

De gesprekken kunnen ook samen met jouw partner, het hele gezin of met één ouder en één of meerdere kind(eren) plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de voorkomende moeilijkheden kan psychologische begeleiding volstaan of kan er overgegaan worden naar psychotherapie, meer specifiek relatie- en gezinstherapie. Therapie werkt in de diepte volgens een vast kader en volgens vaststaande methodieken.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

(deze kunnen ook individueel behandeld worden indien nodig)

 • Een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
 • Relatieproblemen (tussen partners, kind-ouder, …)
 • Familiale moeilijkheden (nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, …)
 • Relatiebreuk verwerken
 • Verlatingsangst
 • Bindingsangt
 • Communicatieproblemen

Maak een afspraak