Psychologische begeleiding kan aan te raden zijn voor verscheidene thema’s.

De beweegredenen om naar een consultatie te komen zijn vaak zeer verschillend en voor iedereen anders. Elke klacht/problematiek wordt dan ook bekeken vanuit ieders unieke persoon en vanuit ieders eigen leefomgeving.

Meer informatie