Om inzicht te krijgen in jouw problematiek kan het nodig zijn om aan verder onderzoek te doen zodanig dat de begeleiding beter afgestemd kan worden op jouw behoeften, mogelijkheden en noden.

Meer informatie